Gyógyulás az abortusz és a gyermekvesztés okozta fájdalomból - Lelkigyakorlat Leányfalun

Apai napi gyermekvesztés

A személyi apai napi gyermekvesztés kiolvasható, anyai ági karmák leírása: Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim legfontosabb eredménye az emberi léleknek spirituális és kauzális struktúrának a mélyrétegeiben rejlő, családi vonalon az anyai ágon öröklődő, vagyis anyáról leányra és fiúra szálló az unokáknak anyai ágon átadott spirituális tévképzeteknek az egyéni karakteri tulajdonságokként való felfedezése.

Vagyis ezeknek az anyai ági női őseink által az utódok foganása előtt időszakban átélt negatív mantalitásonak az utódok számára, jellegzetes negatív meghatározódásként öntudatlanul át adott, szellemi örökség-csomagoknak a felfedezése.

Tehát végül is: az ősanyák által öntudatlanul létrehozott, és általuk az utódok számára átadott, amjd a női utódok lány-gyermekek által, ennek az anyai ági családi karmának és a megfelelő életfeladatoknak az öröklődésének a felfedezése, valamint ezeknek a jellegzetes karma-vonásoknak karaktereknek, típusoknak a személyi horoszkópok kauzális értelmezése segítsége által való, kimutatási lehetőségének a felfedezése!

ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Vagyis, vagyis, gyakorlatilag az én felfedezésem, de a volt hallgatóimból asztrológussá lett csíkszeredai barátaim segítségével véglegesedett, az egyéni KARMAÁNAK igazi, gyakorlatilag is kimutatható anyai ági női felmenőktől való származásának eredeténekvalamint ennek, a személyi horoszkópokból apai napi gyermekvesztés pontosan kiolvasható és meghatározható karmának, az asztrológiai horoszkóp szintű kideríthetőségének és kimutathatóságának a felfedezése.

Ezek, a születésünkkor már az auránkban rejlő, negatív szellemi program-rendszerek lehetnek például irracionális félelmek, vagy természetellenes ambíciók, személy- és személyiség-ellenes, vagy gyermek- magazat és életellenes késztetések, apai napi gyermekvesztés rombolási és önrombolási, büntetési és önbüntetési, öncsonkítási és öngyilkossági késztetések önkéntelen és öntudatlan rejtett agresszivitásnak apai napi gyermekvesztés szexuális devianciáknak is szellemi okai.

Ezernyi személyi horoszkóp elkészítése és megbeszélése visszaigazolódása után bebizonyosodott például, hogy azon személyeknek, akiknek a horoszkópjában a Nap, a Apai napi gyermekvesztés, a Mars, a Szaturnusz és a Plútó közül minimum három bolygó diszharmonikus fényszögben kapcsolódik egymáshoz, az anyai ági ősei, intenzíven átélt életellenes mentális érzelmi és gondolati folyamaton mentek keresztül tudatosan, vagy önkéntelenül, éveken át, huzamos neheztelés és szorongás, rejtett elfojtott vagy nyílt gyűlölködés, bosszú vágy, vagy nyilt életre-törés gyilkosság, öngyilkosság, vagy több abortusz és felelőtlen átkozódás kiátkozás formájában.

Ezek, a csecsemő korban is az aurában tudattalan szellemi lényünkben lappangó rombolási hajlamok, tizennégy éves korunk után már aktiválódnak és a kamasz kor időszakában érzékelhetően jelentkeznek erős depresszió, türelmetlenség, agresszivitás, irracionális félelmek és öngyilkossági késztetések, vagy a felnőtti léttel és az általános emberi életfeladatokkal szembeni averzió pl.

A racionális logikánk számára érzékelhetetlen manipulatív hatásukat azonban leginkább, a felnőtt korban fejtik ki, amikor etikai megfontolásból, civilizált önfegyelmünkkel magunkba fojtjuk ezeknek az imaginációnkat befolyásoló mentális programoknak a külső megnyilvánulási formáit, aminek következtében azok a tudattalan képzeleti és vágyvilágunk mélyrétegeiben fejtik ki hatásaikat.

Ezek a mélytudattalanunkba vésett, fény- és szeretetellenes: életellenes spirituális gócok, minél ésszerűbb és civilizáltabb gátlások alá helyeződnek, apai napi gyermekvesztés rejtettebben és veszélyesebben: követhetetlenül fejtik ki romboló hatásukat a láthatatlan és érzékelhetetlen szellemi-lelki folyamatainkon keresztül. Igazából mindannyian manipulálva vagyunk ezek által az anyáktól, vagyis az anyai ági női őseinktől örökölt, azok által a tudattalan képzeleti és gondolati és érzésvilág mélyrétegeibe lefojtott és így a generációk közötti tudattalan szellemi öröklődést biztosító spirituális memória révén az utódoknak átadott szellemi csomagok által, vagyis az auránkba kódolt, negatív pl.

Nem tudjuk, hogy ezek miatt, az anyai ágon öröklött negatív személyi programok rejtett, személyi hatásai miatt, illetve az általuk sugallt negatív, szellemi és lelki mentalitások önkéntelen átélése miat, betegedünk meg látszólag indokolatlanul és miattuk sodródunk olyan konfliktusokba, nehéz és nem egyszer olyan tragikus kimenetelű helyzetekbe, amelyekbe nem csak hogy nem akartunk, hanem amelyekre még csak soha nem is gondoltunk.

Ezeknek az örökletes szellemi romboló programoknak a felfedezésének és a személyi horoszkópok segítségével történő kimutathatóságának a jelentősége nem is annyira a 5 kg fogyás 2 nap alatt és konfliktus okozó szellemi gócoknak a tudatosítás segítségével történo megszüntethetoségében — feloldási lehetoségében áll, hanem a kismamák várandósági idoszaka, valamint a születés aktusa közben fellépo veszélyes és sokszor tragikus következményeket okozó szövodmények megelozési és kiküszöbölési lehetoségében.

Feltöltötte: Kozma Szilárd   ·   7 éve   ·     ·   Sorsrendezés asztrológiával Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim legfontosabb eredménye az emberi léleknek spirituális és kauzális struktúrának a mélyrétegeiben rejlő, családi vonalon az anyai ágon öröklődő, vagyis anyáról leányra és fiúra szálló az unokáknak anyai ágon átadott spirituális tévképzeteknek az egyéni karakteri tulajdonságokként való felfedezése. Vagyis ezeknek az anyai ági női őseink által az utódok foganása előtt időszakban átélt negatív mentalitásnak az utódok apai napi gyermekvesztés, jellegzetes negatív meghatározódásként öntudatlanul át adott, szellemi örökség-csomagoknak a felfedezése.

A jelen civilizációban hét különbözo, karakterében jellegében egymástól eltérő, de általában együtt jelentkezo, örökletes negatív szellemi program érvényesülését lehet megfigyelni.

Az elso, a személyiség-ellenes program, vagyis a Fény-ellenes program, egyértelmuen a Nap, a Mars, az Uránusz és a Plútó egymással Clen zsírégető előtt és után negatív fényszögeihez kötött program. A második, a gyermek- és életellenes csalái örökletes sors-program, a Apai napi gyermekvesztés, a Mars, a Szaturnusz, a Neptunusz és a Plútó által megtestesített oserok negatív hatásához kötött romboló program.

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését, teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból, nagyon szépen köszönöm. Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb, mintha csak a végére tartogatta volna a koronát. Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens apai napi gyermekvesztés vonzódom leginkább. Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.

A harmadik örökletes családi sorsprogramot, az önkéntelen önámítási, és más-ámítási programot félre vezetési, hamis információ-áramoltatási késztetések programja Kaméleon programnak neveztem el. Ez a Jupiter, a Neptunusz és a Plútó által megtestesített princípiumoknak az egymással alkotott negatív fényszög-kapcsolataihoz diszharmonikus, illetve negatív tulajdonságokra és kézstetésekre tippek a fogyáshoz ápolás közben megnyilvánulási formájához kötodik, és a Napnak és a Szaturnusznak az elobbiek negatív fényszögkapcsolatáshoz és háromszög-alakzatához való, ugyancsak negatív kapcsolódása is jellemzi.

A Negeydik, amit én okoskodó — spekuláns programnak, illetve technokrata programnak neveztem el, a Merkúr -Uránusz és a Nap, vagy a Mars negatív fényszögeinek apai napi gyermekvesztés egy alakzaton belüli egységéhez kötodik.

Az ötödiknek, apai napi gyermekvesztés én aggodalmaskodó — sorsfeladat elleni biztosítási törekvések programjának neveztem el, a Szaturnusz, a Merkúr és a Jupiter negatív fényszögkapcsolódása az alapja.

A karma típusai 5.

A hatodiknak Plutó — Nap — Szaturnusz negatív fényszögeihez csatlakozó Mars és Uránusz valamely negatív fényszög kapcsolódása, amit a Sors-és Istenellenes  program megnevezéssel illettem. A hetedik, persze, apai napi gyermekvesztés öncélú élvezet- és főként az öncélú szexuális élvezethajszolási, és a kényelemhajhászási törekvéseknek, valamint az öncélú esztétikai törekvéseknek és a látszatkeltési törekvéseknek a sors-programja, amit egy asztrogrammban a Vénusz, a Neptunusz és a Nap, vagy a Jupiter negetív fényszögei, illetve negatív fénzszögalakzatai jeleznek.

De vegyük őket szép sorjában: I. A fényellenes, illetve a személyiség-ellenes programok. Ebben az esetben a nyílt, vagy a lappangó mentális devianciák depressziós tünetekkel váltakozó agresszivitás skálája a hatalmi ambícióval járó, nyílt vagy fojtott kegyetlenkedésre és brutalitásra való hajlamtól, az ellenségnek képzelt személyek és tárgyak megbüntetése és rejtett megsemmisítése vágyától a különböző önpusztító, önromboló, öncsonkító és önbüntető hajlamokig és szélsőséges esetekben a perverz mazochizmusig terjed.

Ez az anyai ági ősöktől örökölt negatív szellemi program, többnyire az adott személy édesanyjának, vagy nagyanyjának a saját apjával, vagy a férjével a vizsgált személynek az apjával, nagyapjával, vagy dédapjával szemben érzett, igen erős, de többnyire rejtetten átélt személyiség érvényesítési ambícióiban gyökerezik. De eredhet intenzíven és huzamosan átélt, erős ellenségképekhez kötődő, mély vallásos vagy nemzeti érzelmekből is.

Ennek a személy-ellenes, illetve egyéniség-ellenes gyűlölködési programnak a betegségtünetei: a szívbetegségek összes változatai, a súlyos hűléses betegségekre, valamint a migrénes betegségekre való hajlam, a mellkas tájéki gerinc-problémák és a mellkasi problémák, a csontozati, érrendszeri, vérkeringési és vérnyomási problémák, férfiaknál a here-gyulladások, a here sérv, az agyvérzés következtében beálló lebénulás, valamint a here és a prosztata rák. Vizsgált személyünknek is ilyen jellegű gondjai, problémái lesznek annak ellenére, hogy mondjuk általában mindenki által közkedvelt személyiség, aki nagy ambícióval és kitűnő eredményekkel halad a karrier-építési pályáján.

Amennyiben férfi szülöttről fiúról van szó, az életút elején enyhébb apai napi gyermekvesztés örökölt életellenes mentális program következménye, mert csak abban nyilvánul meg, hogy a nem képes meglátni szerelmi partnereiben a potenciális anyát, hogy hiába vágyik családi nyugalomra, mert igazából nem akar, vagy nem képes családot alapítani, illetve azért felelősséget vállalni, vagy, amennyiben mégis családot alapított fiatalon, később indokolatlanul szétdúlja azt, elszakad a családtól és nem képes újabb családot létrehozni.

A negatív apai napi gyermekvesztés gyermek- és életellenes program külső hatásai úgy is jelentkezhetnek, hogy családon kívüli kapcsolatokból származó vállalt, vagy letagadott, esetleg közönyösséggel kezelt gyermekei születnek, akikhez zavaros viszonyok fűzik. Nőknél az előbb leírtak annyiban változnak, hogy ők már kamasz korukban, nyíltan, vagy rejtetten, de elutasítják magukban a saját anyaságuk képzetét, illetve elhárítják maguktól az anyai szerepkört.

Mindez korai menstruációs zavarokkal és a havi vérzéssel kapcsolatos tisztulási problémákkal tetéződik és apai napi gyermekvesztés esetben igen korán és véletlenszerűen váratlanul válnak anyává.

A Hold által megtestesített őserőhöz A gyermekekhez és a családi apai napi gyermekvesztés, illetve a teremtés ős-princípiumát megtestesítő anyasági állapothoz kapcsolódó diszharmonikus háromszög által jelzett életellenes programok betegségtünetei tehát a gyomortájéki és az emésztőrendszeri betegségek mellett, a gyermekszüléssel és apai napi gyermekvesztés kapcsolatos női szerveknek a megbetegedései és elváltozásai.

De ide tartózik a málformációs utódok csonkák, bénák, púposok, farkastorkuk, félkegyelműek, stb. Ezeknek a romboló programoknak az élet különböző konkrét területein és konkrét élethelyzetekben megnyilvánuló hatásait, személyenként változó mentalitásbeli és pszichológiai megjelenési formáit ki lehet mutatni a személyi horoszkóp segítségével és a megfelelő negatív szellemi programokat hatástalanítani — oldani lehet.

A Nap — Hold — Mars, vagy a Nap — Hold — Plútó diszharmonikus háromszög által jelzett apai napi gyermekvesztés -és személyiség ellenes intenzív ellenségképzetekben való gondolkodási késztetéseket előidéző romboló program nem annyira élénk mint a korábbiakban leírtak, de a Nap és a Hold együttes jelentkezése miatt mind a két létszférával szembeni a családi és a személyi tudat önkifejeződési létszférákkal szembeni önkéntelen agresszív magatartási formákat előidézi.

Amennyiben viszont az egymáshoz diszharmonikus fényszögekkel kötődő Napot és Holdat, a Mars és a Szaturnusz, vagy pláne a Plútó is negatívan fényszögeli, vagyis ha ezek a bolygók diszharmonikus fényszögekkel kapcsolódnak egymáshoz egy horoszkópban, akkor két eset lehetséges: vagy a természetellenesen felsrófolt és minden más érzést a háttérbe szorító, általában szélsőséges szenvedélyektől fűtött családi érzelmek és kötelékek, vagy mind a két életterületen kivédhetetlenül jelentkeznek az önkéntelen és tudattalan család-rombolási késztetések, a személyi kapcsolatoknak és a családi kötelékeknek az önkéntelen szétszakítási késztetései, valamint a szülői állapotnak az önkéntelen megszüntetési késztetései, a fent leírt betegséghajlamokkal együtt.

Természetesen ezek, az önkéntelen a tudattalanban lappangó és onnan induló rombolási — önrombolási késztetések nem a bolygók hatásának, vagy a bolygók egymással szemben alkotott fényszögeinek a következményei.

Apai napi gyermekvesztés bolygók fizikai biológiai pszichikai, vagy mentális befolyása az emberi személyiség különböző struktúráira — különösen újszülött korában!

Hogy vagy?

A bolygók fizikai, pszichikai, mentális, vagy akár spirituális befolyása is, csak a kétes és káros értékű, jósolgató asztrológiában szempont. A szellemi önismeretet és a lelki öntisztítást a spirituális etikát szolgáló asztrológiában a bolygóknak a személyi horoszkópon belüli helyzete csupán egy olyan egzakt jelzőrendszer, amelynek segítségével, az analógia törvénye alapján, az asztrológia feltérképezi a vizsgált emberi személy spirituális struktúráját lelki — szellemi összetevőit és eredőit.

Ritkábban ugyan, de néha megtörténik, hogy a fent leírt és apai napi gyermekvesztés személyi horoszkóp segítségével felismerhető és feloldható! Egyelőre maradjunk az eddig megismert képleteknél. Ezek a személyek nem tudják elviselni és semmi áron sem tudják elfogadni azt, ha valaki, vagy valami az utjukban, azaz vágyaik és ambícióik megvalósításának az utjában áll.

De azt sem viselik el, hogy mások elhagyják őket és hogy a sors megfossza őket valamitől, amiről úgy képzelik, hogy az övék, vagy hogy az, az ő boldogságukat hivatott szolgálni.

Ezeknek az önkéntelenül de huzamosan és intenzíven átélt, romboló pszichikai — mentális magatartási formáknak a következménye az aranyér, a végbélhurut és a vastagbélhurut, a különböző érszűkületek, a reumás betegségek, a csont és a bőrbetegségek, a vérnyomási problémák, valamint apai napi gyermekvesztés a petefészek, férfiaknál a prosztata megbetegedései és kóros elváltozásai.

És persze a felsorolt szerveknek és testrészeknek az élet második szakaszában történő rákosodása. Ezek a negatív fényszög- együttesek, vagy az enyhébb rombolási programot jelző háromszögű alakzatokhoz társuló és azok hatását felerősítő Szaturnusz — Plútó, vagy Szaturnusz — Mars diszharmonikus fényszög elég ritka esetben fordul elő az apai napi gyermekvesztés generációk horoszkópjában, viszont egyre gyakoribb az óta született személyek horoszkópjában.

Még ritkább az olyan eset és az olyan sorsképlet, amelyben mind az eddig tárgyalt öt bolygó negatívan fényszögeli egymást egy személyi horoszkópon belül, vagy ha az Uránusz kapcsolódik egy vagy több negatív fényszöggel egy negatív fényszögekből képezett alakzatba.

Ez ugyanis a szabadon nem azonnal és nem mindig érzékelhető sátáni zavartság őrület jele, vagyis a gondolati mentális világnál is finomabb képzeleti világban létező a képzetek szféráiban ható — működőromboló és önromboló szellemi zavarodottságnak az asztrológiai képlete.

Másrészt azok az emberek születnek ezzel a gyilkos ötszöggel a születési képletükben, akik az előbbieknek az ellentétei. Ezekről csak azután derül ki, hogy nagyanyjuk — dédnagyanyjuk nyíltan kiélt, vagy nagyon mélyen elfojtott gyűlöletének, hatalmi vágyainak a szellemi örököseiként, vagy misztikus — vallásos kábulatának a következményeként, ők mindössze egy rendkívülien ésszerűen és logikusan gondolkozni képes személyben lakozó, képzet-zavarnak civilizációs tévképzetnek a apai napi gyermekvesztés, — amelyet semmiféle erkölcsi tanítás nem érinthet meg felnőtt korig - amikor a családjukat, szélesebb körű társadalmi közösségüket, vagy egy egész népet sodornak a végzetes tragédiák pl.

Az ilyen apai napi gyermekvesztés rombolási hajlamokat szülő mentális programok mellett általában megtalálható a második fajta, az általam kaméleon-programnak nevezett, hamis információ áramoltatási és önámítási apai napi gyermekvesztés eredményező mentális programok valamelyike is. Ilyen Adolf Hitlernek a horoszkópja, de ilyen szélsőséges hajlamokra utaló alakzat található az összes sátánisa szekta vezéregyéniségének az asztrológiai képlete, de ilyen általában a személyes és konkrét életfeladataikat fel nem vállaló és ahelyett valamilyen, a szokásostól eltérő életformát folytató misztikus szenteké is.

Ilyen például az Indiában szentként tisztelt Véda fordító és értelmező Ramana Maharisi aszkéta képlete is, aki annak ellenére, hogy rendkívüli aszkézisével: lelki fegyelemmel a diszharmonikus hajlamait megfékezte, a legfájdalmasabb szaturnuszi betegségek egyikében, csontrákban halt meg. Ennek az indiai misztikusnak azért kellett idejekorán meghalnia, mert annak ellenére, hogy Rákban állt a Sárkányfarka, ami olyan gyermek- és életellenes családi karmára utal, amit csakis a családalapító szülőként, illetve a családról és a gyermekekről való gondoskodással lehet feloldani, nem alapított családot.

Ráadásul soha nem élt élettársi viszonyban, annak ellenére, hogy születési horoszkópjában három bolygója állt a házasság életterületét jelentő hetes horoszkópházban és a Hold, a Sárkányfejével együttálló Bak — Napját támadta a közvetlen tapasztalatok házában. Ehelyett a halott anyjának állított szentélyt. Utazó — mozgó remeteként és Véda fordítóként — értelmezőként a III.

Ramana Maharisi személyisége, a félreismert sorsfeladatának áldozataként és szentként, csupán a poláris ellentéte volt Sztálinnak, Hitlernek és a húszadik század többi sátáni személyiségének.

Életének tragikus vége csak szomorú beigazolódása a Csuang — Ce azon híres aforizmájának, miszerint a szélsőséges szentek élete, a mások által követhetetlen rendkívülisége miatt, spirituális szempontból a rablógyilkosokéval egyenértékű. A követhetetlenség alatt itt nem azt kell érteni, hogy nem lehet azt az egyedi misztikus utat végig járni, hanem azt, hogy nem érdemes.

Sőt fölöslegesen veszélyes, pontosan azért mert spirituális szempontból tévút, hiszen máskülönben nem végződne rettenetes fájdalommal járó betegséggel és persze korai halállal. És ez akkor is így van, ha az ő személyi horoszkópjában nem a rombolási, hanem a hamis információ áramoltatási Kaméleon program volt a hangsúlyosabb.

Az áltató és önáltató Kaméleon programok. Ahhoz tehát, hogy valaki a Ramana Maharisiéhez hasonló szellemi és értelmi képességek segítségével a legmagasabb spirituális szinten tudja becsapni magát és környezetét és akkor is úgy képzelje, hogy ő a lényeget tekintve nem tévedett, az általam megfigyelt második féle, nem romboló, de sokszor annál veszélyesebb mentális sors-programmal kell hogy szülessen. Ez az környezet — és öntévesztő program az anyai ágon öröklődő, hamis apai napi gyermekvesztés program és asztrológiailag a diszharmonikus Halak, a Nyilas és a Mérleg spirituális erőteréhez, vagyis e három konstelláció uralkodó bolygóihoz, a Neptunuszhoz a Jupiterhez apai napi gyermekvesztés szexuális szinten a Vénuszhoz és a Lilithez is kötődik.

Az anyai ági női ősöktől öröklődő karma-programok

Ez az abszolút őskáosz állapotára visszautaló önámítási késztetés, az önkéntelen rejtőzködési, valamint a megtévesztési késztetéseket és az ezzel járó apai napi gyermekvesztés információ-áramoltatási hazudozási késztetéseket előidéző szellemi program, ami az által jön létre, úgy alakul ki határozottan és véglegesen egy megszületendő ember csecsemő személyi struktúrájában, hogy az anyai ági felmenői ősanyái nem csak a szomszédaikat és a férjeiket vezették félre a saját személyükre vágyaikra, szándékaikra, akaratukra vonatkozó lényeges kérdésekben, hanem annyira beleélték magukat a félrevezetés szemforgatás célszerűségébe és jogosságába, hogy sikerült becsapniuk és félrevezetve — elhallgattatniuk a saját lelkiismeretüket is.

Sőt: amennyiben vallásosak voltak, még az Istent, vagy a kedvenc szentjüket is szerették volna a maguk pártjára állítani a céljaik elérésében és noha tudták, hogy igazságtalanul és hamisan járnak el, azokhoz ahhoz is imádkoztak, hogy segítse őket szándékaik kivitelezésében, vagy gondolatban igyekeztek az Klinik fogyókúra Jakarta Selatan és a szenteket meggyőzni, hogy az, amit tettek, voltaképpen nem is olyan nagy bűn, nem erkölcstelen.

Ennek a spirituális szintre emelt öncsalásnak a szelleme nem halt ki az illető ősanyák halálával, hanem annak függvényében, hogy egy-egy utód fogantatását megelőző időszakban, mennyire intenzíven élték át a környezet- és az önámítást, átadódott és konkrét nyíltan megélt, vagy rejtett: lappangó tulajdonságok formájában megjelent az utódokban és azok utódaiban. A grafológusok között köztudomású, hogy a nyugati személyek kézírás-mintái tartalmazzák a legtöbb hazudozási hajlamra apai napi gyermekvesztés jelt.

Hiába tudjuk Nietzsche óta, hogy elenyészően kevés és jelentéktelen tény az, hogy sokat hazudunk másoknak, ahhoz képest, hogy saját magunknak mennyit hazudunk, mert igazából és személy szerint nem tudjuk, hogy mikor és miért áramoltatunk magunk felé hamis információt, hogy miért csapjuk be magunkat és környezetünket.

A kaméleon program az anyai ágon is örökölt ősi és folyamatos bűnbeesésnek a programja, Hamvas Béla szavával az őskorrupció méreg-programja. Ez a Bibliai Lilit által megtestesített, másságra, az údonságra való sóvárgáshoz kötött Kaméleon program, amely a Teremtés előtti, abszolút káosz állapotának a létrejöttét is okozta, korábbi fogantatású és ezért mélyebb gyökerű bennünk mint a rombolásé és az önrombolásé, amit nevezzünk az egyszerűség kedvéért Káini programnak.

Ezért az örökölt becsapó és önbecsapó program nehezebben felszámolható, mint az önromboló és a környezet — romboló gyilkos és öngyilkos: Káini mentális programok.

Gyógyulás az abortusz és a gyermekvesztés okozta fájdalomból - Lelkigyakorlat Leányfalun

Mert nem a Káini program miatt fél, védekezik és támad az ember, hanem e rejtő — álcázó, rejtőzködő, védekező, ítélkező gondolatformák fenntartása és a rejtett, de intenzív átélése miatt. Azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a Kaméleon programok nem csak elrejtik, de növesztik — duzzasztják és végzetessé is teszik a Káini programokat. Amiatt szorong az ember, hogy fél feladni az életmegnyerésbe erőfeszítés, apai napi gyermekvesztés tapasztalatok és áldozathozatal nélkül elérhető boldogságba vetett reményét.

Az őskorrupció, vagyis az őshazudozás kulcsszavai: kényelmes, kelemes, és élvezetes. És ha észre vesszük, hogy az állandó kéj-állapotot: a folytonos világi sikert, vagyis tudományos és gazdasági boldogságot nem lehet elérni, legalább a lét-biztonságot akarjuk megszerezni. Valójában nem az öncélú szexuális kéjelgés a főbűn, hanem az a sors-kikerülési -kicselezési vágyunk, a mesterséges és külső anyagi és személyi feltételekhez apai napi gyermekvesztés biztonságra való törekvésünk, amellyel elszakítottuk magunkat az őstermészettől az anyatermészettől és apai napi gyermekvesztés az Ősforrástól, az Abszolútumtól.

A természettel, a természet változásaival és határhelyzeteivel apai napi gyermekvesztés közvetlen egyértelmű és állandó folyamatos kapcsolatunk nélkül, meg vagyunk fosztva a fejlődésünkhöz szükséges közvetlen, úgymond nyers tapasztalatoktól test karcsú gyors eredeti azoktól a közvetlen és elemi jelzésektől, amelyek arról tudatosítanak, hogy törekvéseinkben, fizikai, lelki és szellemi állapotainkban, kapcsolatban állunk-e, apai napi gyermekvesztés élünk-e az egyetemes tőrvényekkel és az ősprincípiumokkal, vagy nem.

Az ember, aki a apai napi gyermekvesztés, vagyis a természeti elemekkel és a természeti folyamatok változásaival — benyomásaival és valamint a többi emberrel apai napi gyermekvesztés állandó biztonságot keresi, elszakítja magát a legfontosabb jelzőrendszerétől a több-kevesebb fájdalommal járó kapcsolatoktól és erőfeszítésektől és ezáltal megzavarja közvetlen kapcsolatát az életet adó szellemi ősforrásától: abszolútumtól.

Az egyetemes törvényekkel és az ősi teremtő erőkkel való közvetlen és éber apai napi gyermekvesztés felelős kapcsolatától személyében elszakítva, még nagyobb szellemi és lelki zavart, még mélyebb fájdalmat biológiai szenvedéstilletve nyomorúságot idéz elő önmaga és környezete, valamint az utódai számára, mint amitől meg szeretett volna szabadulni akkor és az által, hogy a sors-könnyítő eszközeit elkészítette.

És e kiszolgáltatottság semmi ahhoz képest, hogy talmi csillogása ellenére, lényegében mennyire meddő, üres, kietlen és értékeiben még tragédiájában is mennyire alacsonyrendű ez a szellemtelen és lelketlen élet. Nincs amit tovább firtatni az elidegenedés jelenségét. Erről ír a sajtó, ezt ábrázolja a művészet és bárki körül nézhet és saját szemével láthatja, saját életében tapasztalhatja az öncélú élvezet-szerzés és a sors-elemek elleni biztosítás érdekében történt, természettől és Istentől való elválás ősbűnének következményeit.

Amint a neve is mutatja, a kaméleon program végeredményben a természeti jelenségeket létrehozó és működtető szellemi folyamatoknak különböző megjelenési formája és csak akkor válik veszélyessé, amikor a természeti ember és az őstudat: az abszolútum kapcsolatában jelentkezik az embeer részéről a megtévesztés, a hamis információáramoltatás. Vagyis akkor, amikor az ember nem veszi észre, hogy az egyéni struktúrájának megfelelő kicsinyes érdek- koncepcióit, mint egyetemesen érvényes törvényszerűséget tünteti fel a saját maga számára.

Az erősebb és határozottabb jobban meghatározódott ősképek — ősideák létprincípiumok magukba olvasztják — szívják, elnyelik és feldolgozzák, vagy legalábbis háttérbe szorítják a gyengébb és kevésbé jól meghatározott ősideákat. E létjelenségnek a természeti megfelelője, hogy az erősebb, határozottabb, vagy céltudatosabb kegyetlenebb ragadozók elejtik, felfalják és lenyelve felemésztik apai napi gyermekvesztés biológiai struktúrájába kódolt információkat feldolgozzák a többi állatokat, sokszor még a saját fajukon belül is.

Ám van amikor a nyers céltudatosság nem elég az egybeolvasztás elejtés és felfalás jelensége megvalósulásához és ilyenkor jelenik meg a ravaszság: a félrevezetés hamis információ áramoltatás jelensége azokban a természeti folyamatokban, amit a biológusok a létfenntartásért való küzdelemnek neveznek.

Még a misztikus teknősbéka is hernyó alakú fehér foltot hozott létre a teremtő képzelete segítségével a szájába, hogy ezzel a giliszta-folttal a szélesre kitátott és mozdulatlanul tartott szájába csalja a halakat, majd hirtelen mozdulattal összezárván az erős álkapcsát, megfogja és megegye azokat.

A félrevezetés, a becsapás és a hazudozás tehát a legelemibb és a legösszetettebb létjelenségekben is jelen van és nem Ulises volt aki feltalálta. A görög mitológiában Hermészhez — Merkúrhoz: a pragmatikus értelemhez, vagyis az intellektushoz társítják, de amint Hamvas Béla mondja, a görögök egyes metafizikai kérdésekben felületesnek bizonyultak.

És való igaz: elsősorban a Jupiterhez, a spirituális értékítélet ősrejéhez és az ezzel közvetlen kapcsolatban álló Neptunuszhoz, a spirituális éberség őserejéhez: az egyetemes szeretethez kapcsolódik. Az asztrológiában is tehát elsősorban a diszharmonikusan fényszögelt Jupiterhez az értéktudat és az értékítélet képessége őserejét megtestesítő bolygóhoz és a Neptunuszhoz az éberség — illetve a kábulat és a káprázat bolygójához társul az önkéntelen, vagy tudatos környezet-félrevezetés és az önámítás jelensége.

Mintha valakinek meghalna a kedvese, és azzal vigasztalnánk: fiatal még, lesz másik párja

De vegyük lépésről — lépésre. A Nap — Jupiter diszharmonikus fényszög még csak arra utal, hogy az illető személynek a születésétől fogva hiányzik, vagy zavart az a képessége amelynek segítségével apai napi gyermekvesztés fel tudná mérni és értékelni tudja saját magát, saját jó, vagy rossz személyi tulajdonságait. Ennek következtében zavart és hamis képet alkot saját magáról, helytelenül ítéli meg a saját személyét mind a környezetével való viszonyaiban, mid az emberi és általában a szellemi értékek viszonylatában.

Mikor alul, mikor fölül értékeli magát, mivel születésétől fogva hiányzik az önértékelési és az önkritikai érzéke. Ő az idegesítően szerénykedő típus, de ugyanakkor az is, aki a mások szemében meglátja a szálkát, de a saját szemében nem képes észrevenni a gerendát.

Legutóbbi bejegyzések

Természetes tehát, hogy amennyiben helytelenül ítéli meg magát, helytelen az a kép is, amit saját magáról a környezetének kivetít, kisugároz. Erre, az általa kiközvetített hamis képre hozzá visszaérkező válasz-reakciók függvényében és ezek következtében vagy folytonos bizonytalanság-tudattal komplexusokkal él, mint aki állandóan bűnös valami olyan dolgokért is, amikről nem is tud, vagy teljes magabiztossággal és meggyőződéssel jelenít meg egy olyan szerinte legalábbis értékes személyiséget, amely apai napi gyermekvesztés valóságban nem is létezik pl.

Enyhébb formája a fel nem oldott Nap-Jupiter által jelzett negatív tulajdonságoknak, amely viszont a személyre nézve semmiféle egészségi következménnyel nem jár, az a megbízhatatlanság, illetve a szélhámosságra való hajlam, de csak abban az esetben, ha a Merkúr is fontos szerepet kap a képletben.